[website maken] [website bouwen] [Welkom | Tine Baelmans]
[Personalia | Tine Baelmans]
[CV | Tine Baelmans]
[Onderzoek | Tine Baelmans]
[Onderwijs | Tine Baelmans]
[Eenheid in verscheidenheid | Tine Baelmans]
[Samenleving | Tine Baelmans]
[Organisatie | Tine Baelmans]
[Universitaire gemeenschap | Tine Baelmans]
[Kerntaken | Tine Baelmans]
[Alg. thema's | Tine Baelmans]
[Samenvatting | Tine Baelmans]
[Vraag | Tine Baelmans]
[Standpunten | Tine Baelmans]
[Pers | Tine Baelmans]
[Eenheid in verscheidenheid | Tine Baelmans]
[Samenleving | Tine Baelmans]
[Organisatie | Tine Baelmans]
[Universitaire gemeenschap | Tine Baelmans]
[Kerntaken | Tine Baelmans]
[Alg. thema's | Tine Baelmans]
[Samenvatting | Tine Baelmans]
[Welcome | Tine Baelmans]
[]

Website van
Tine Baelmans

(c) KU Leuven - Rob Stevens

(c) KU Leuven - Rob Stevens en www.fz-juelich.de

TEXTOR: tokamak voor fusieonderzoek, Jülich (D)

Rectorverkiezingen KU Leuven


Beste collega’s, medewerkers en studenten

In de komende weken staan we als leden van de universitaire gemeenschap voor de belangrijke opdracht een nieuwe rector te kiezen. De inzet is groot. De keuze zal bepalen welke richting we uitgaan, welke universiteit we samen verder zullen uitbouwen. De kracht van onze universitaire gemeenschap is dat we daarvoor een brede waaier aan expertises kunnen mobiliseren, en dat we die deskundigheid ook kunnen inzetten om de complexe vraagstukken te behandelen waarvoor onze samenleving staat. Dit project wil ik graag inspireren en leiden.

Een krachtige universiteit vertrekt vanuit de mensen die haar vormen. Ze heeft succes als haar gemeenschap groeit naar eenheid in verscheidenheid. Ze brengt mensen samen over alle disciplines heen. Ze hecht belang aan een welgekozen evenwicht tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ik ben er van overtuigd dat we door eenheid in verscheidenheid samen te realiseren, we, als universitaire gemeenschap, een katalysator kunnen zijn voor een duurzame en welvarende samenleving.

Ik nodig u uit mijn visie, analyses en voorstel tot aanpak door te nemen en kijk er naar uit u binnenkort persoonlijk te mogen ontmoeten en met u in gesprek te gaan. Dialoog is immers noodzakelijk om inzichten te winnen, om een verscheidenheid aan opvattingen te toetsen en bij te sturen, en tegelijk gezamenlijke thema’s en nieuwe haalbare ideeën te laten ontstaan.

Tine Baelmans

Leuven, 15 april 2013

  

Welkomstwoord

Welkom op de website van Tine Baelmans

“If I were asked to name a candidate for Rector of a hallowed institution like KU Leuven, one of the oldest in Europe and the world, I wouldn’t be able to come up with a more appropriate and exciting choice than Tine Baelmans.  From decades of knowing her as a colleague and friend, I have come to respect her impeccable integrity and inner strength, her scientific rigor and scholarship, and her care and concern for those around her.  She combines these natural, organic leadership qualities with a humility that is genuine and heartfelt – this makes her as approachable and accessible to the first-year student or parent as to people at the highest echelons of administration.  Her curiosity, openness, honesty and respect for everyone makes even children (such as mine – I speak from personal experience!) enjoy her company greatly.  I have watched her bring up her three wonderful boys with the same candor in her interactions as she uses in her dealings with her professional colleagues.

She will bring a trail-blazing and refreshing yet analytical perspective to this critical job at a time of great tumult in higher education worldwide.  I am proud to offer her my very highest endorsement and my very best wishes for her candidacy for Rector.”


Suresh Garimella

Goodson Distinguished Professor of Engineering

and Associate Vice President for Engagement, Purdue University

https://engineering.purdue.edu/~sureshg